Jak s nahrávkami pracovat?


První krok:

- Na začátku jen pozorný a koncentrovaný poslech bez nahlížení do textu a bez jakéhokoliv hodnocení formální podoby interpretace.

- Zaměřte se čistě na sdělení, zavřete oči a „nasávejte“ Boží sdělení ušima do mysli a do srdce v poctivé snaze co nejvíc zaznamenávat poselství Božího slova: co říká mé osobě. Je třeba poslouchat všechna tři čtení.

- Poslech Božího slova je určen pro každého, bez ohledu na teologické nebo jiné vzdělání.

- Bůh nám dal uši, abychom ho zaslechli a naslouchali mu, a dal nám oči, abychom ho viděli v jeho stvoření. Dříve lidé neuměli číst, ale dokázali lépe naslouchat. Dnes lidé číst umí, ale nedokážou naslouchat.

 

Druhý krok, podle zkušenosti můžeme zvolit a nemusíme:

- Vzít si text a procházet ho očima a ústy spolu s nahrávkou. Zde už zaznamenáváme i formální podobu interpretace. Učíme se slyšet mluvní nedostatky, protože nahrávky záměrně nejsou načteny profesionálními mluvčími, ale lektory různých farností (viz 10 základních pravidel spisovné výslovnosti).

- Dále se učíme slyšet logické členění textu, srozumitelné sdělení myšlenek a jejich vyjádření. Nahrávky mají sloužit jako ukázka a inspirace, poskytují srozumitelné rozčlenění textu v jeho souvislostech, ale zároveň dávají prostor pro vlastní členění, jak ho vnímá každý jeden z nás. Zde je potřeba učit se správně používat pauzy, vědomě vést intonaci, klesání a neklesání hlasem atd. (viz materiály ke kultuře řeči).

 

Třetí krok, podle zájmu a potřeby:

- K nahrávkám jsou k dispozici i texty nedělní liturgie a u každého je uveden přímý odkaz na komentáře zpracované Českým katolickým biblickým dílem.

- Komentáře nám pomohou daný úryvek zasadit do většího celku textů Písma, ujasní souvislosti, dodají historická fakta a teologický náhled.

 

Čtvrtý krok:

- Uchopení daných nedělních textů očima, myslí a srdcem. Tentokrát už je třeba naslouchat Božímu slovu prostřednictvím svého hlasu a formulací vlastních úst. Ptáme se: „Co mi, Pane, říkáš?“ a opět nasloucháme.

- Vlastním čtením, kterému pozorně nasloucháme, se snažíme zaznamenat, co chce Pán sdělit mé osobě. Zde je prostor pro cvičení hlasové a mluvní dovednosti, poznávání prostředků vedoucích ke srozumitelnému předávání daného sdělení (viz materiály ke kultuře řeči).

 

Pozor! nahrávky neslouží jako vzor ke kopírování!

Nahrávky textů z nedělní liturgie mají posloužit jako živá ukázka a poskytnout posluchači základní významové sdělení. Jsou modlitbou a inspirací!

Všichni se učíme, úplně všichni! Toto nekončící učení by mělo neustále provázet naši službu. Nikdy nemůžeme říci, že se už nemáme co učit!

 

Zkušenost Martiny Pavlíkové, vedoucí projektu, s touto přípravou ke čtení Božího slova při liturgii:

Za sebe mohu říci, že jsem učinila rozhodnutí připravovat se na nedělní mši svatou za pomoci poslechu nahrávek, ať mám službu lektora, nebo nemám. Tento způsob přípravy mi činí velikou radost a vyloženě se těším, že budu opět moci poslouchat nahrávky pro nastávající neděli.

Příprava ke čtení tímto způsobem je, podle mého názoru, hlubší a intenzivnější, proniká celou mou bytost, a přitom není časově náročná. Když si jednotlivá čtení pozorně naposlouchám, opravdu pouze ušima, třeba i dvakrát nebo třikrát, přitom se snažím hledat jejich sdělení pro mě samotnou a třeba i mezi jednotlivými čteními hledám spojující linku, a když teprve po tomto pozorném poslechu uchopím Boží slovo svýma očima, srdcem a rozumem, když mu dám přesnou formulaci prostřednictvím vlastních úst a opět bedlivě naslouchám Božímu sdělení pro mou osobu, potom ke mně Boží slovo dokáže o hodně intenzivněji promlouvat, proniká do celé mé bytosti a já jsem pak coby interpret schopna výrazně lépe předávat sdělení daných textů. Do komentářů biblického díla nahlížím, když něčemu nerozumím nebo když si chci ujasnit ve větším měřítku souvislosti.

Myslím si, že nahrávky mohou velmi dobře posloužit nejen lektorům Božího slova, ale i katechetům při jejich přípravě na výuku či při samotné výuce, dále také rodinám, které se chtějí společně připravit na slavení nedělní mše svaté. Určitě také mohou pomoci kněžím při přípravě kázání.

Jsem přesvědčena, že nahrávky mohou být přínosem pro každého, kdo se chce lépe připravit na nedělní mši svatou, i pro všechny, kteří se chtějí více seznamovat s texty Písma.

 

Vznik nahrávek

Jakým způsobem nahrávky čtení pro nedělní liturgii vznikají?

Co je pro nahrávání textů Božího slova zásadní a stěžejní: uskutečňuje se vždy ve společenství nejméně dvou lidí a vždy coby modlitba: za lektory Božího slova, za kněze, za Svatého otce a celou církev a její jednotu v Kristu, za dobrodince a za všechny posluchače, kteří budou prostřednictvím internetu naslouchat Božímu slovu z nedělní liturgie.

Interpreti nahrávek jsou z řad lektorů a kněží. Pokud to bude možné, 1. a 2. čtení bude načteno jak mužským, tak ženským hlasem. Průběžným interpretem, který bude zajišťovat a zaručovat, aby byly nahrávky pro danou neděli nachystané, a to i za situace, kdy se nepodaří domluvit se s některým z lektorů, bude Martina Pavlíková, vedoucí celého projektu. Evangelia jsou načítána kněžími. Veliký dík patří dosavadním ochotným kněžím za jejich podporu: br. Gabriel, OP, br. Justin OP, P. Zdeněk Mlčoch, P. Jan Koblížek, P. Petr Chalupa. Další zájemci z řad kněží budou vítáni.

Technické zpracování uskutečněných nahrávek si vzal na starost profesionální zvukař Jaroslav Topinka.

Celé toto dílo a všichni, kteří se na něm podílí a budou podílet, tzn. i všichni ti, kteří budou nahrávky poslouchat, tak vytvoří jedno velké společenství Božího slova. Bohu díky!

 

Kalendář akcí

«  
  »
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu