Jan XVI. (XIX.), Arnošt Platejs z Platenštejna


45. Jan XVI. (XIX.), Arnošt Platejs z Platenštejna

1636–1637

Narodil se v Praze roku 1586. Od svého mládí byl žákem jezuitů: nejdříve na gymnáziu v Praze a od roku 1608 v Římě na Germaniku. Byl doktorem práv a licenciátem teologie, získal kanonikát olomoucký, vyšehradský a u sv. Kříže ve Vratislavi.

Za povstání roku 1619 byl ve Vyškově spoután řetězy a vydán lůze k posměchu, pak vsazen do žaláře a po 18 týdnech za veliké výkupné propuštěn.

Roku 1621 se stal generálním vikářem nuncia Caraffy. Ten jej chválil jako „muže svrchované bezúhonnosti a osvědčené statečnosti, muže dobrého smýšlení i vzdělání, znalého jazyků v Praze užívaných, a horlivého ve víře.“

12. září 1624 byl jmenován reformačním komisařem na Moravě. Roku 1629 jej kapitula zvolila za svého probošta a tím za arcijáhna kapituly brněnské a 12. listopadu 1636 za olomouckého biskupa, když se zavázal, že zřídí kněžský seminář podle Tridentina, že neučiní správcem biskupských statků nikoho ze svých příbuzných a poslední své pořízení neučiní bez souhlasu kapituly.

Než byl potvrzen papežem, zemřel 21. srpna 1637. Byl pohřben v kostele bosých augustiniánů v Praze, jimž také všechno odkázal.

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu