Apoštol Pavel a Písmo


Na sklonku Roku sv. Pavla pořádá Katedra biblických věd Cyrilometodějské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 4.-5. června 2009 konferenci na téma Apoštol Pavel a Písmo.

Program konference je následující:

Čtvrtek 4. června 2009
8:30 - 9:00 Registrace
9:00 - 9:10 Gabriela Ivana Vlková: Zahájení konference
9:10 - 10:10 Ladislav Tichý: Diathéké u Apoštola Pavla
10:30 - 12:00 Ladislav Heryán: Smíření jako křesťanský paradox
Pavel Větrovec: 2K 5,11-21 - paradoxní pavlovská soteriologie
Peter Cimala: Svoboda jako soteriologická metafora v listu Galatským

14:00 - 15:00 Mireia Ryšková: Prorocký fenomén a tradice Ježíšových slov v listech
apoštola Pavla
15:10 - 16:40 Gabriela Ivana Vlková: Pavel jako „Hospodinův služebník"
Miroslav Pacifik Matějka: Pavlovská reinterpretace izaiášských textů v listu Římanům
Oldřich Svoboda: Pavlův pozdrav „Milost a pokoj" jako hermeneutický klíč
k interpretaci starozákonních proroctví
17:00 - 18:00 Jan Roskovec: Kristova smírná oběť podle Ř 3,25: Pavlova soteriologická
argumentace a její starozákonní pozadí.

Pátek 5. června 2009
8:30 - 9:30 Jiří Mrázek: Pavel po Pavlovi: Recepce a polemika v rámci Nového zákona
9:40 - 11:40 Dominik Duka: Svatý Pavel - apoštol pohanů či národů?
Dominik Opatrný: Apoštol Pavel a problematika šíření křesťanství v Malé Asii
Jan Dus: Apoštol Pavel v listech Ignatia Antiochejského
Jiří Lukeš: Pavel v progymnasmatech Skutků Pavla a Thekly

13:30 - 14:30 Jaroslav Brož: Telos nomou a interpretace Ř 10,1-10
14:40 - 15:40 Petr Mareček: Nejstarší svědectví o Ježíšově vzkříšení v 1K 15,1-11
15:40 - 16:00 Ladislav Tichý: Zakončení konference

Místo konání: CMTF, Univerzitní 22, Olomouc

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu