Centrum pro aktivity laiků


Věřící laik je nezastupitelný při vnášení křesťanského ducha do občanské společnosti. Apoštolát laiků v církvi proniká do mnoha oblastí. Pro vzájemnou podporu a pomoc, ale i formaci a koordinaci se věřící spojují do nejrůznějších seskupení, která jim napomáhají v jejich činnosti a usnadňují práci (hnutí, nadace, zájmová a profesní sdružení, společenství apod.). Skupiny vznikaly většinou z laické iniciativy (zejména v souvislosti s II. vatikánským koncilem) a usilují o obnovu křesťanského života. Postupem doby se staly důležitým nástrojem při realizaci nové evangelizace, v jejímž rámci rozvinuly aktivity v mnoha sociálních a kulturních prostředích, kam často běžné metody pastorace nezasáhly. O všech aktivitách platí, že pokud mají.nést trvalé plody, musí tato práce být vytrvalá, systematická a nesmí jí chybět vynalézavost.

Centrum laických aktivit pomáhá činnosti laického apoštolátu. Pro zformovaná společenství nabízí pomoc při realizaci pastoračních projektů · ostatním laikům nabízí formační programy, poradenskou službu, účelovou pomoc, organizuje partnerské styky s organizacemi domácími i zahraničními, nabízí formační setkání pro laiky z farností.

* Vydavatelství a zasilatelství diecézního informačního časopisu pro aktivní laiky - Oldin.

Je vydáváno 10 čísel rok v počtu 1450 ks pro přímou distribuci + 400 ks jako příloha do ACO. Informátor Oldin je uveřejněn také na internetové stránce olomoucké arcidiecéze. Ke stažení zde.

* Vydavatelství pastoračního listu Poselství nemocným

V tomto poselství oslovují olomoučtí biskupové, za spoluúčastí Centra pro rodinný život, Centra pro mládež a Arcidiecézní charity 2x za rok (v postní a adventní době) nemocné věřící. Poselství je součástí ACO a je rozesíláno nemocným a na farní úřady k osobnímu předání. Celkový vydávaný počet u nás je 6500 ks, další velkou část tvoří samostatně kopírované texty poselství na farních úřadech. Poselství nemocným Advent a postní doba 2008

* Podpora činnosti aktivit laiků v oblastech vzdělávání, formace, kultury a umění, pomoci lidem v nouzi, informovanosti a koordinace

* Realizace zahraničních vztahů

Centrum udržuje partnerské vztahy se zahraničními diecézemi: Limburg - SRN, Rotterdam - Nizozemí, Versailles - Francie.

* Vedení a aktualizace Katalogu katolických spolků, společenství, duchovních hnutí a III. řádů olomoucké arcidiecéze

* Některé laické aktivity napojené na centrum:

 • Centrum pro rodinný život v Olomouci (podpora křesťanského rodinného života)
 • Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně (rodinný život a sociální péče)
 • Centrum pro sociální vzdělávání (šíření sociální nauky církve)
 • Cursillo (obnova a posílení duchovního života)
 • Dílo Mariino - Hnutí fokoláre (jednota mezi věřícími katolické církve, vztahy bratrského společenství a společného svědectví s křesťany jiných církví, dialog s věřícími jiných náboženství a se všemi lidmi dobré vůle)
 • Hnutí pro život (ochrana života od početí )
 • Hnutí za lepší svět - Lombardi hnutí (formace laiků a duchovních pro obnovu farních společenství)
 • Křesťanská mezinárodní solidarita (pomoc nespravedlivě stíhaným)
 • Kluby křesťanských žen (sdružování a vzdělávání žen)
 • Laické sdružení sv. Dominika (apoštolát Řádu bratří kazatelů)
 • Liga Pár páru v České republice (formace a vzdělávání manželů)
 • Moravskoslezská křesťanská akademie s pobočkami Holešov, Olomouc, Prostějov, Šumperk, Uherský Brod, Veselí nad Moravou, Vsetín, Zábřeh, Zlín (vzdělávání inteligence)
 • Most a cesta (setkávání, formace, kulturní a společenské vzdělávání - chata na Gruni v Beskydech)
 • Nadace TELEPACE pro podporu výchovy a vzdělávání mládeže (formace, vzdělávání formou televizního média, práce s mládeží)
 • Občanské sdružení Omega /vzdělávání, umění a kultura, sociální činnost/
 • Občanské sdružení ONŽ - Ochrana nenarozeného života (ochrana práv dítěte od početí, pomoc těhotným ženám v obtížných situacích)
 • OREL (kulturní činnost a sportovní využití volného času v křesťanském duchu)
 • Rodina Neposkvrněné (duchovní sdružení nemocných a postižených)
 • Sarkander (podpůrná činnost pro mládež)
 • Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky. Více inforamcí najdete na www.poradnaprozeny.eu
 • Sdružení salesiánských spolupracovníků (výchova mládeže)
 • Sekulární františkánský řád (život podle evangelia ve františkánském duchu)
 • Středisko SOS pro vzájemnou pomoc křesťanů (
 • Studio Velehrad (setkávání, vzdělávání, natáčení videofilmů)
 • Unie křesťanských pedagogů (sdružování a vzdělávání)
 • Vie montante (vzdělávání seniorů pro aktivní zapojení do života)
 • Vysokoškolské katolické hnutí v Olomouci a ve Zlíně (setkávání, formace a všestranná činnost ve volném čase)
 • YMCA - Setkání Olomouc (formace a vzdělávání manželských párů i jednotlivců v křesťanském duchu.

Vedoucí centra Ing. Pavel Mléčka
Šéfredaktor OLDINU: Dr. Josef Pala

 

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu