Kurie


kurieK řízení svěřené diecéze měl hned z počátku dějin církve diecézní biskup spolupracovníky mezi kněžími. Z nich se potom postupně vytvořila diecézní kurie, která je nezbytným podílníkem ve službě diecézního biskupa.

Z hlediska etymologie jeden z významů slova "kurie" je dán původním "con-viria" čili shromáždění mužů ke společnému dílu - radnice. V klasické latině termín "kurie" měl tři významy: jednak označení zasedání římského senátu, označení místa, kde senát zasedal, a též označení samotného senátu. V církevní terminologii se uvedeným slovem označují úřady, které pomáhají diecéznímu biskupovi při správě diecéze.

Jmenování do jednotlivých úřadů kurie přísluší diecéznímu biskupovi, udílí se po konzultaci s kněžskou radou, písemně. Současnou strukturu kurie určuje kánon 469 CIC z r. 1983: "Diecézní kurie sestává z těch zařízení a osob, které pomáhají biskupovi v řízení celé diecéze, hlavně ve vedení pastorační činnosti, ve výkonu správy diecéze a ve výkonu soudní moci." V řídící moci diecézmího biskupa (kánon 135 § 1) se rozlišuje složka zákonodárná, výkonná a soudní. Zákonodárnou moc vykonává biskup osobně a nemůže ji delegovat. Výkonnou čili administrativní moc vykonává jednak osobně, jednak prostřednictvím generálního vikáře nebo biskupských vikářů.

Soudní moc rovněž vykonává jednak osobně, jednak prostřednictvím soudního vikáře a soudu, který je v Olomouci interdiecézní pro olomouckou arcidiecézi a diecézi ostravsko-opavskou. Církevní soudy se zabývají zachováním spravedlnosti a církevní kázně, otázkami platnosti udělených svátostí: křtu, biřmování, svěcení kněžstva a zejména manželství.

Kromě služby kurie má diecézní biskup i pomocné orgány, mezi něž patří především kněžská rada, sbor poradců, také pastorační a ekonomická rada arcidiecéze a liturgická arcidiecézní komise. Úředním listem olomouckého arcibiskupství jsou Acta curiae Archiepiscopalis olomucensis pro vnitrní potřebu diecéze. V řadě dokumentů kromě diecézních směrnic vychází jednou ročně Katalog arcidiecéze, který aktualizuje obsazení jednotlivých farností duchovními správci a další údaje o arcidiecézi. Dále vychází časopis Oldin, který má poslání arcidiecézního informátora.

Budova kurie Arcibiskupství olomouckého se nachází na Biskupském náměstí před arcibiskupskou rezidencí. Byla postavena v polovině 18. století a do nynější podoby přestavěna v roce 1906.

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu