Národní a ostatní dotační programy na obnovu kulturních památek


Aktuální přehled vyhlášených výzev je možné sledovat zde: www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace

 

Program restaurování kulturních památek pro rok 2016

Návrhy na zařazení akce restaurování movité kulturní památky do programu jsou přijímány na ministerstvu do 30. června 2015 prostřednictvím místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu. Kontaktní pracovnicí ministerstva je Bc. Markéta Tošovská, DiS., e-mail: marketa.tosovska@mkcr.cz, tel.: 257 085 467; mob.: 607 860 510.

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Informace ke stažení zde: www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=432

 

Opomíjené památky – Nadace Občanského fóra

V rámci programu budou podpořeny projekty, které se soustředí na obnovu:

- malých objektů (např. boží muka, kapličky, samostatně stojící sochy, smírčí kříže, kašny, morové sloupy a malé stavby lidové architektury);

- památek se zvláštním regionálním významem pro místní obyvatele.

Maximální dotace 60 tis. Kč.

Příjem žádostí do 30. června 2015.

Formulář ke stažení zde: www.nadaceof.cz/grantove-programy/opomijene-pamatky

 

Památky a zdraví – Nadace Občanského fóra

Granty NOF budou uděleny na realizaci projektu, k jehož uskutečnění by mělo dojít v období říjen 2015 – listopad 2016 včetně. Mělo by se jednat o projekt, který by přispěl ke zlepšení životních podmínek či prostředí cílové skupiny spoluobčanů, a to v nemovitých objektech zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek, s jejichž obnovou nebo úpravou bude projekt přímo spojen.

Přihlášené projekty bude posuzovat hodnotící komise – správní rada. Při hodnocení projektů bude správní rada přihlížet k následujícím kritériím:

- kvalita a odbornost připraveného projektu

- naléhavost zdravotnické a sociální služby

- harmonie záměru s prostředím

- přiměřenost nákladů, partnerství ve financování

- perspektiva realizace a pokračování v projektu

- zhodnocení památky

Příjem žádostí do 30. června 2015.

Formulář ke stažení zde: www.nadaceof.cz/pamatky-a-zdravi

 

Obnova památek – Česko-německý fond budoucnosti

Datum ukončení: 15. srpna 2015

Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým resp. českým partnerem. Žadatelem či partnerem může být i jednotlivá osoba.

Na co je dotace poskytována?

Jednou z podporovaných oblastí je obnova památek. Především se jedná o:

- renovaci sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog);

- obnovu křížových cest, hřbitovů a pomníků.

Příjem žádostí elektronicky, informace na tomto místě.

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu