Pokyny pro badatele


 

  • Archiv disponuje svou badatelnou, která je otevřena každý pracovní den od 8 do 14 hodin; z důvodu omezené kapacity však prosíme všechny badatele, aby si svou návštěvu vždy předem domluvili telefonicky nebo e-mailem.
  • Dokumenty je možné studovat pouze prezenčně.
  • Každý badatel při své návštěvě vyplňuje badatelský list, včetně seznamu archiválií předložených k nahlížení.
  • Pořizování snímků archiválií vlastním fotoaparátem je povoleno pouze se souhlasem pracovníka archivu.
  • S ohledem na platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a rovněž z důvodu interního režimu utajení určitých dokumentů je přístup k některým archiváliím v arcibiskupském archivu omezen; bližší informace o těchto omezeních podají badatelům pracovníci archivu.

 

 

Povolení k pořizování fotokopií archiválií z církevních fondů

Pokud badatel potřebuje (např. pro publikační účely, pro soukromou potřebu atd.) na některém z pracovišť Zemského archivu v Opavě, Moravského zemského archivu v Brně, nebo Státního oblastního archivu v Zámrsku (včetně státních okresních archivů) pořídit fotokopie archiválií, jejichž vlastníkem je některá z institucí podílejících se na církevní správě olomoucké arcidiecéze či správě arcibiskupských majetků, nebo je původcem farnost, potřebuje k tomu písemný souhlas Arcibiskupství olomouckého. Žádosti o tento souhlas je možné zasílat písemně, e-mailem nebo přes elektronický formulář na adresu arcibiskupského archivu (kontakty zde). Do žádosti je vždy nutné uvést datum, jméno a poštovní adresu žadatele (příp. i název instituce, za kterou žadatel vystupuje), účel zhotovení fotoreprodukce, název archivu a seznam archiválií určených k fotoreprodukci (název fondu, inv. čísla, příp. signatury, čísla knih apod. – dle příslušného inventáře). Povolení je zasíláno v písemné podobě poštou na adresu uvedenou v žádosti. V případě, že žadatel podá více žádostí pro jeden archiv nebo k jednomu badatelskému tématu, bude vyzván, aby tyto žádosti sloučil dohromady.

 

Seznam všech fondů, u kterých je třeba žádat o výše uvedené povolení, je zde.

Nejdůležitější a největší fondy jsou tyto:

- Arcibiskupství Olomouc

- Arcibiskupská konsistoř Olomouc

- Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc

- Kolegiátní kapitula Kroměříž

- Lenní dvůr Kroměříž

- Metropolitní kapitula Olomouc

- Ředitelství kapitulních statků Olomouc

- Sbírka prvotisků, paleotypů a starých tisků kapitulní knihovny Olomouc

- Sbírka rukopisů Metropolitní kapituly Olomouc

- Velkostatek Hukvaldy

- Ústřední ředitelství arcibiskupských statků Kroměříž

- Ústřední správa komorních statků vratislavského biskupství, Jánský Vrch

- archivní fondy jednotlivých farností olomoucké arcidiecéze

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu