Arcibiskupství a starostové podepsali deklaraci o udržitelném cestovním ruchu


Na kroměřížském zámku se ve čtvrtek 13. června 2019 sešli zástupci okolních měst, obcí a regionálních uskupení, Národního památkového ústavu (NPÚ) a také olomouckého arcibiskupství, aby společně podepsali Deklaraci kulturního cestovního ruchu. Dokument směřuje k rozvoji udržitelného cestovního ruchu zaměřeného na rozmanitost kulturních, historických a scénických hodnot památky UNESCO – zámku a zahrad v Kroměříži – včetně okolní krajiny a jejích společenských vazeb.

Deklarace, kterou vedle NPÚ a arcibiskupství podepsali také zástupci Holešova, Hulína, Kojetína, Tovačova, Dubu nad Moravou, Olomouce a také Místní akční skupiny Hříběcí hory, je součástí celoevropského projektu podpory památek UNESCO s názvem World Heritage Journeys. Činnost signatářů má motivovat obyvatele i návštěvníky z celého světa k zapojení se do ochrany kulturního dědictví. Zdůrazňuje v cestovním ruchu to, co je autentické a jedinečné, nejen v památkách, ale i v živé kultuře, řemeslech, gastronomii a v péči o krajinu. Vytváří podmínky pro nové, trvale udržitelné trendy v tomto hospodářském odvětví.

Signatáři deklarace tak vyjádřili zájem na tom, aby zahrady a zámek v Kroměříži mohly plnit roli klíčového turistického cíle, a otevírají cestu ke spolupráci mezi městy, obcemi a podnikateli v přirozené destinaci, kterou poloha a historie památky vytváří. To, že destinačně zasahuje vliv kroměřížské památky UNESCO jak do Zlínského, tak do Olomouckého kraje, je podle nich třeba pojmout jako příležitost, nikoliv jako bariéru v rozvoji spolupráce. Zástupci měst a organizací se zde dohodli na rozvíjení společného postupu také právě vůči oběma krajům, vůči státní úrovni organizace cestovního ruchu.

Setkání měst a organizací na této platformě není dílem náhody. Projekt World Heritage Journeys je veden spoluprací světové organizace UNESCO, globální společností National Geographic a je podporován ze zdrojů Evropské unie. Kroměřížské zahrady a zámek byly díky němu pozvány do prestižní spolupráce 36 evropských památek UNESCO a již druhým rokem jsou součástí celosvětové kampaně. Ta má za úkol podporovat síť památek UNESCO, které ve vzájemné spolupráci stimulují rozvoj šetrných a místním komunitám přátelských forem cestovního ruchu. Signatáři této deklarace otvírají pro své turistické cíle a pro podnikatele na svém území možnost participovat na značce World Heritage Journeys, jež je součástí nové strategie organizace UNESCO. Podmínkou pro získání této značky pak bude právě dodržování principů trvalé udržitelnosti.

„Víme, že cestovní ruch má pro náš region obrovský potenciál rozvoje, který jsme dosud ani zdaleka nevyužili, a že v porovnání s jinými regiony Evropy – včetně těch českých – mírně zaostáváme. Stejně podvědomě ale cítíme, že je třeba se vyhnout globálním vlivům podporující masovou turistiku, kterou potkáváme v evropských metropolích, v Praze či Českém Krumlově. Tento projekt je jednou z cest, jak nezastavit rozvoj infrastruktury a pracovních příležitostí v cestovním ruchu, ale naopak jej využít k obnově krajiny, vzdělanosti, k podpoře ekologické a šetrné produkce. Toto společné snažení má vést k posílení sebevědomí těch, kdo naši kulturu a naši domácí identitu tvoří a reprezentují,“ uvedl Martin Krčma, kastelán Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner při podpisu ocenil vůli devíti subjektů spolupracovat. „V době, kdy vidíme v nejrůznějších oblastech společenského života snahu spíše rozdělovat, je třeba podpořit každou iniciativu ke spolupráci, snahu dávat lidi a jejich společné zájmy dohromady,“ uvedl.

Ředitel kroměřížského územního pracoviště NPÚ Petr Šubík pak zdůraznil, že péče o památky obnáší mimo jiné i zájem na jejich zpřístupnění a prezentaci. „Nejširší škála návštěvníků by měla mít možnost pochopit význam těchto objektů a jejich vazby na nejbližší okolí, na utváření krajiny a kultury daného místa. Tuto úlohu budeme plnit o to lépe, pokud najdeme společná témata s památkami, které jsou nám geograficky a kulturně nejblíž,“ řekl.

Zdroj: NPÚ

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu