Dokončeno restaurování boční kaple chrámu Panny Marie Sněžné


V polovině prosince tohoto roku bylo dokončeno restaurování boční kaple Anděla Strážce a nástěnné fresky kaple sv. Barbory v chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci. Farníci, návštěvníci chrámu a milovníci barokního umění mohou tedy v plné kráse obdivovat kapli, která byla po téměř stovce let opětovně restaurována.

Pod neuvěřitelně silnou vrstvou mastných nečistot se ukývala celoplošná velmi kvalitní výzdoba klenby a stěn kaple z růžových, bílých a šedých odstínů umělých mramorů s bohatým zlacením a štukovou výzdobou včetně mimořádně kvalitního reliéfu Panny Marie Imakuláty. Tyto části se podařilo zachránit v původní kvalitě. Barokní mistři nepřekonatelným způsobem vytvořili dokonalou iluzi mramorové kaple podle dobových italských vzorů.

Zahájení prací si vyžádal zejména havarijní stav freskové výzdoby z první poloviny18. století od významného olomouckého barokního malíře Jana Kryštofa Handkeho, klíčového představitele moravské vrcholně barokní malby. Ty byly provedeny technikou fresko-secco, která je mimořádně zranitelná vůči vlhkosti. Z důvodu dlouhodobého zatékání do chrámu, tak došlo k jejich vážnému poškození, až malba postupně odpadávala od podkladní zdi. V průběhu restaurování se podařilo částečně, v místech dochování původní malby, odstranit také pozdější nevhodné přemalby, aby tak byla poodhalena kvalita Handkeho práce.
Malby a další zlacená reliéfní výzdoba zobrazuje příběhy ze Starého a Nového zákona, konkrétně pomoc člověku v nouzi od jeho Anděla Strážce. Můžeme zde tedy vidět náměty jako „Osvobození sv.Petra z žaláře", „Tobiáš s archandělem Rafaelem" nebo „Daniel v jámě lvové" i další biblické příběhy.
Kvalitu provedených prací a estetický přínos restaurování lze snadno porovnat s protější dosud neopravenou, značně zchátralou kaplí sv.Barbory, ve které se podařilo letos zachránit před zcela neodvratným zánikem pouze nástěnnou malbu s výjevem ze života sv. Barbory. Na obnovu také čeká obdobně zničená kaple sv. Pavlíny, patronky města Olomouce, s cennými malbami bohužel v dosti havarijním stavu.

Odborné restaurování prováděl po dobu téměř osmi měsíců ateliér akademické restaurátorky Miroslavy Trizuljakové, který se potýkal nejen s obtížným odstraněním mastných nečistot, ale i s pozdějšími nevhodnými zásahy. Obnova si vyžádala jeden a půl milionů korun a byla umožněna díky finanční podpoře Olomouckého kraje - Programu obnova kulturních památek, dále Statutárnímu městu Olomouc a Ministerstvu kultury ČR - Programu regenerace. Záštitu nad úspěšným dokončením celé akce poskytl náměstek olomouckého primátora pan RNDr. Ladislav Šnevajs.
Návštěvníci mají možnost si kapli prohlédnout v zimním období vždy půl hodiny před bohoslužbou, tedy ve všední dny od 12.30 do 13.00 hodin, ve středu a neděli od 18.30 do 19.00 hodin. V letním období je možná prohlídka po celý den od 10.00 do 18.00 hodin, za podpory magistrátu města je v chrámu poskytována i průvodcovská služba.

 

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu