Druhý pastýřský list k přípravě návštěvy Svatého otce


Zahájili jsme přípravu na návštěvu Svatého otce a slíbili, že ji budeme konat spolu a s Vámi. Doufáme, že již máte brožurku k přípravě a že se i Vám s ní dobře pracuje. Již v prvních krocích - uběhl zatím jen první měsíc - si uvědomujeme, že témata přípravy sahají dál, než jen k očekávané papežské návštěvě.
Postavení katolicky věřícího křesťana v současné společnosti má řadu obtíží. Na jedné straně od nás společnost mnoho očekává, na druhé straně stále nějak překážíme, protože jsme jiní. Položili jsme si tři základní otázky:
1. Proč a jak jsme jiní?
2. Co od nás lidé žádají a jak jejich očekávání naplňujeme?
3. Co tedy máme dělat?

Naše odlišnost spočívá v tom, že věříme v Boha a také ve všechno, co se modlíme každou neděli při vyznání víry. Snažíme se, aby náš život byl pevně zakotven v Ježíši Kristu, Božím Synu, který se nám lidem podobal ve všem kromě hříchu (Žid 4,15). On sám se žádného hříchu nedopustil, ale sám sebe obětoval za naše hříchy (Gal 1,4), aby nás od hříchů osvobodil. My ovšem nejsme dokonalí jako byl On. Jsme slabí a dopouštíme se hříchů. Jsme si ale vědomi, že svými hříchy porušujeme pokoj a řád světa, a snažíme se takové věci nedělat.
Naše odlišnost nesmí být ani náznakem, že bychom nějak stáli nad druhými. Spočívá v tom, že právě nám, slabým a bezvýznamným lidem, byl Bohem svěřen úkol ukazovat, že je opravdu možné zlo odmítat, bojovat s ním a s Boží pomocí nad ním vítězit. Náš úkol je velký a máme ho plnit s pokornou a radostnou hrdostí. Evangelium našeho Pána je radostná zvěst a ta se má odrážet v každém postoji našeho života. Křesťan má být vždy a všude nositelem naděje a radosti, nikoli skepse nebo pesimismu. Je kolem nás mnoho lidí, kterým se takového daru nedostalo. Vidíme, jak často tápají ve svém hledání a mají problémy s tím, co je smyslem jejich života.
Věřit znamená zachovávat a hájit Boží zákony, které jsou obsaženy v Desateru. Naším úkolem je Desatero plnit a hlásat. Nesmíme v tom kličkovat, vytáčet se a vymlouvat, pokrytecky ho vyznávat a vskrytu ho překračovat. S velkou naléhavostí připomínáme do vlastních řad, že víra bez skutků je mrtvá, jak říká svatý Jakub (Jak 2,17). Je téměř jisté, že budeme častěji zatlačeni, umlčováni a skandalizováni, jako se to teď děje Svatému otci Benediktu XVI. Velice často také budeme přehlasováni, protože nás není mnoho. Přesto budeme klidně a trpělivě opakovat, že je zakázáno zabít, i když se tak má dít údajně humánním způsobem a s dobrým úmyslem. Je psáno: Nezabiješ! (Ex 20,13) Budeme opakovat, že je zakázáno také lhát, krást, nectít rodiče, být nevěrný v manželství a nezodpovědně si zahrávat v oblasti sexuality a předávání života. Budeme vždy a znovu opakovat, že máme věřit všemohoucímu a milosrdnému Bohu a nepodlehnout modlám typu peníze, majetek, požitky a závislost na konzumních hodnotách. Budeme to říkat, protože je to naše poslání a máme právo vyjádřit svůj názor právě tak jako kdokoli jiný. Není správné, když své názory omlouváme, když nejistě skrýváme své přesvědčení a tak ochabujeme a ztrácíme vlastní identitu křesťana, pravdivost a věrohodnost.
Mnoho, a patrně naprostá většina lidí, si stále naléhavěji uvědomuje, že v morálním chaosu nelze dost dobře žít a přežít, a to, co společnost od nás plným právem čeká, jsou právě plody naší víry: Má v nás objevit lidi jasné mravní a charakterové orientace, kteří nemoralizují a nikoho neodsuzují, kteří ukazují cestu a sami na sobě dokazují, že je možné po ní jít.
Co tedy máme dělat? Vzmužit se a nebát se. Přestat se stydět za to, v co věříme, co je dobré a krásné. Nebojte se, bratři a sestry, ani toho, že často býváme i my ustrašení a slabí. I apoštolové měli ze strachu před židy dveře zavřeny (Jan 20,19), byli bezradní a nechápaví. Když dostali sílu Ducha Svatého, stali se neohroženými a všichni, kdo je slyšeli, užasli, jak k nim v jejich jazyku mluvili o velkých Božích skutcích (Sk 2,6.11).
Prosme proto, aby nám všem o letošních svatodušních svátcích byly v Božské štědrosti dány ony úžasné dary Ducha Svatého a s nimi síla tiché, ale nezničitelné pravdy a dobra.
S tímto pozdravem Vám udělujeme požehnání pro další kroky na cestě přípravy k papežské návštěvě, k níž směřujeme.

Vaši biskupové Čech a Moravy

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu