Kněží při své pouti mysleli na oběti i pachatele zneužívání


Jako příležitost k pokání využili v úterý 18. června 2019 duchovní olomoucké arcidiecéze svou pravidelnou pouť za posvěcení kněží. Zahájili ji pěším putováním z Bystřice pod Hostýnem a ve svatohostýnské bazilice pak prožili mši svatou s biskupy.

K pouti s pokáním za velké kněžské pády související s pohlavním zneužíváním pozval všechny kněze své diecéze arcibiskup Jan Graubner. „Přijměme letošní den modliteb za vlastní posvěcení spojený s kající pěší poutí na Svatý Hostýn jako osobní pokání, protože všichni jsme dlužníky, všichni potřebujeme pokání,“ obrátil se ke kněžím v posledním čísle diecézního oběžníku.

Ve své homilii při mši svaté, která byla hlavním bodem poutního programu, pak olomoucký arcibiskup připomněl, že pokání je důležité nejen kvůli pohoršlivým hříchům některých kněží, ale potřebuje ho každý člověk. „Všichni křesťané byli povoláni ke svatosti a zvláště to platí pro kněze, kteří mají vést ke svatosti druhé,“ poznamenal.

Úbytek věřících, který dnes církev prožívá, podle arcibiskupa Graubnera vede kněze především k otázce, zda každý dobře plní, co od něj Bůh očekává. „Kdyby byl každý kněz jako svatý Jan Vianney, každá farnost by prožila své vzkříšení, a kdyby byl váš biskup jako svatý František Saleský, vrátili by se do církve tisíce odpadlíků,“ upozornil a dodal: „Oba žili v situaci daleko těžší, než je ta naše.“

Odpověď na to, jak má kněz jednat, aby skutečně byl – slovy evangelia – „solí země a světlem světa“, pak olomoucký arcibiskup hledá v knize papeže Františka věnované právě kněžství: „Nemaskujme se a neskrývejme se za vymyšlené profily svých osobností. Modlete se, jak umíte. I kdybyste měli před svatostánkem usínat, budiž. Ale modlete se. Apoštolská odvaha vyrůstá z modlitby, jež vede k zápasu s Bohem v přímluvné modlitbě za svůj lid za své věřící,“ citoval z papežova textu.

Připomněl pak, že kněžská spiritualita se sytí službou a na prvním místě je v ní hlásání evangelia a dar svátostí, že kněžská modlitba se zaměřuje na ctnosti, které pro svou službu potřebuje duchovní správce, a kněžské chvíle u svatostánku – ač mohou být těžkou dřinou – přinášejí ty nejlepší pracovních výsledky.

Důležité je podle něj také společenství jak s věřícími, tak s dalšími kněžími. „Neztrácejte blízkost lidí, ani ochotu být jim k dispozici. Otevřenost vůči druhým jde ruku v ruce s otevřeností vůči Pánu,“ citoval olomoucký arcibiskup opět papežova slova a dodal: „Myslete na kněžská setkávání. Kněžské přátelství je poklad, o který je třeba pečovat. Ono je silou k vytrvalosti, k apoštolské radosti, k odvaze, ba i ke smyslu pro humor.“

V závěru pak všechny kněze vyzval k obnově kněžského zasvěcení před svatostánkem a svěření se Panně Marii. „Neztrácejte pohled Panny na vás, ani svůj pohled na ni jako na matku. Očima naší Matky se totiž vstupuje do jejího srdce. A odtud se nám dostává evangelizační odvahy a apoštolské horlivosti,“ uzavřel svou homilii arcibiskup Graubner.

Program kněžské pouti za vlastní posvěcení, kterou zahájilo pěší putování z Bystřice pod Hostýnem a následná mše svatá, doplnila také adorace, křížová cesta a Cesta světla. Zúčastnění pak celodenní setkání uzavřeli modlitbou nešpor. Během pouti také kněží přispěli do sbírky na opravu kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci – u příležitosti blížícího se 400. výročí jeho smrti.

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu