Nejrozsáhlejší restaurátorský projekt za několik desetiletí přispěl k záchraně cenných obrazů a nábytku na Arcibiskupském zámku v Kroměříži


V kroměřížském Arcibiskupském zámku se dnes, 7. dubna 2017, uzavírá dvouletý projekt, financovaný za pomoci dotace z fondu EHP, jehož cílem byla obnova a zachování vybraných obrazů a nábytku z vybavení této bývalé biskupské rezidence. Úspory v jeho průběhu přitom umožnily záběr opravených předmětů značně rozšířit.

„Realizace projektu ‚Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži‘ představuje bezesporu nejrozsáhlejší restaurátorskou obnovu zámeckých sbírek za několik posledních desetiletí,“ shrnuje význam projektu olomoucký arcibiskup Jan Graubner a pokračuje: „Díky grantu z fondu EHP mohlo být restaurováno více než 50 obrazů a 30 kusů historického nábytku, dalších 15 vzácných deskových obrazů bylo opatřeno klimastabilními rámy. V rámci projektu bylo pořízeno také množství dalšího vybavení pro ochranu sbírkových předmětů.“

Původní projekt s celkovými náklady 18,7 milionu Kč si přitom kladl o poznání skromnější cíle. „Zahájen byl před dvěma lety a původně zahrnoval 36 obrazů a 28 kusů historického nábytku ze zámeckého inventáře, určených k restaurování, a také pořízení klimastabilních rámů, vitríny s aktivním řízením klimatu pro vystavování mimořádně cenných děl a germicidních lamp sloužících k likvidaci spór plísní,“ popisuje projektový manažer olomouckého arcibiskupství Štěpán Sittek (podrobnosti zde). Loni na jaře byl díky dosaženým finančním úsporám projekt rozšířen o restaurování dalších deseti obrazů a pořízení dalšího vybavení k uchovávání sbírek (více zde).

„Díky dalším úsporám jsme koncem minulého roku požádali o další rozšíření projektu: restaurování sedmi obrazů z cyklu krajin od významného vlámského malíře Reniera Megancka, dále vyřezávaného zlaceného stolu z tzv. Carského pokoje a textilního závěsu z tzv. Růžového sálu,“ popsal Sittek a dodal: „Posledním předmětem zadané zakázky je výroba repliky zlaceného rámu pro obraz středoevropského caravaggisty ‚Kristus na hoře Olivetské‘, který byl restaurován v rámci první etapy projektu a jehož historický rám se do dnešní doby nedochoval.“

Do projektu byl podle něj v závěru zahrnut ještě nákup dvou přístrojů pro regulaci vlhkosti a mikroskop pro restaurátorskou dílnu. „Díky nově doplněným aktivitám tak bude přiznaný grant téměř beze zbytku vyčerpán a prostředky budou s maximální efektivitou využity v rámci obnovy a uchovávání sbírkového fondu Arcibiskupského zámku v Kroměříži,“ dodal Sittek.

Podle Ondřeje Zatloukala, zástupce ředitele Muzea umění Olomouc, které je jako správce Arcidiecézního muzea Kroměříž partnerem projektu, patří kroměřížské zámecké sbírky k nejvýznamnějším kolekcím starého umění v evropském kontextu. „Velmi proto vítám každý, mnohdy i drobný, pokus o její rehabilitaci. V tomto konkrétním případě se však jednalo o mimořádný restaurátorský počin, který nejenže výrazným způsobem přispěl k oživení mnoha exponátů, ale také zajistil jejich dlouhodobou stabilitu formou mnoha opatření, z nichž nejviditelnější jsou klimastabilní rámy u cenných deskových obrazů,“ uvedl.

O tom, že právě ukončený projekt opět více zatraktivní zámek pro návštěvníky, nepochybuje jeho kastelán Martin Krčma. „Restaurované obrazy i historický nábytek se objeví na prohlídkových okruzích a návštěvníci Arcibiskupského zámku si tak díky tomuto projektu budou moci prohlédnout další cenná díla z bohatých sbírek, které jsou na zámku uchovávány,“ dodal Krčma.

Součástí projektu se v červnu roku 2016 stala také konference, během níž odborníci z ČR a Norska diskutovali o restaurování uměleckých děl (podrobněji zde). Partnery projektu jsou Muzeum umění Olomouc, Národní památkový ústav a Norsk Institutt for Kulturminneforskning.

Jiří Gračka, tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého

 

„Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži“

termín realizace:

27. 11. 2014 – 30. 4. 2017

web:

http://obnova-arcibiskupskych-sbirek.cz

celkové výdaje:

18 701 863,- Kč

dotace z fondu EHP:

14 961 490,- Kč

příspěvek Zlínského kraje:

1 000 000,- Kč

příspěvek Města Kroměříž:

500 000,- Kč

 

Co se restaurovalo:

- 53 převážně barokních obrazů, které tvoří součást výzdoby zámeckých interiérů nebo jsou prezentovány v expozici galerie

- 30 kusů historického nábytku a textilu

 

Co se pořídilo:

- 15 klimastabilních vitrín pro nejvzácnější deskové obrazy z období pozdní gotiky a renesance

- 1 univerzální vitrína s aktivní regulací klimatu

- 6 germicidních lamp

- 4 mobilní přístroje pro regulaci vlhkosti

- nízkopodtlakový stůl a speciální mikroskop pro restaurátorskou dílnu

- 3500 speciálních obálek a více než 600 krabic a desek pro uložení vzácných knih, grafických děl a fondu hudebního archivu

 

Kalendář akcí

«  
  »
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu