Ohlédnutí za X. bioetickou konferencí


V sobotu 24. října se v aule VOŠ Caritas v Olomouci uskutečnila již desátá bioetická konference, a to na téma nad jiné závažné: Těžce nemocné a postižené dítě. Pod záštitou arcibiskupa Mons. Jana Graubnera ji pořádala MSKA Olomouc za podpory VOŠs CARITAS, Arcidiecézní Charity, Etické komise fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UP Olomouc. Konference je také akreditována u České asociace sester, takže bylo možné s potěšením vidět hojnou účast středního zdravotnického personálu.

U příležitosti konference byl vydán sborník, kde zakladatelka tradice konferencí a první předsedkyně MSKA Olomouc Prof. MUDr. Dagmar Hauftová, Csc. rekapituluje uplynulých deset ročníků. „Na bioetických konferencích v Olomouci dosud odeznělo 76 přednášek, v nichž se erudovaní domácí i zahraniční referenti vyjádřili k mnoha různým tématům bioetiky z pohledu lékařské teorie, klinické praxe, ošetřovatelské péče, práva i teologie," uvádí Prof. Hauftová. Připomeňme témata uplynulých ročníků jako eutanázie, pastorační péče o nemocné, kmenové buňky či zdravotní a sociální pomoc v misijních zemích.
Také letošní konference nabídla sedm cenných příspěvků z lékařské a sociální praxe, jejichž společným jmenovatelem byla problematika těžce nemocných a postižených dětí.
Přednosta dětské kliniky FN a proděkan LF UP Prof. Vladimír Mihál se zaměřil na situaci prožívání nemoci u dětí v nemocničních zařízeních. V současnosti se odborníci snaží o individuální přístup k dětským pacientům, zvláště žádoucí je přítomnost klinického psychologa či sociálního pracovníka v nemocnicích a samozřejmě zabezpečení společného pobytu dětí s jejich rodiči. To se ještě posiluje v případě novorozenců, jak potvrdil ve své přednášce primář novorozeneckého oddělení FN MUDr. Lumír Kantor. Vývoj perinatální úmrtnosti se v posledních letech udržuje na poměrně nízkých hodnotách, přesto se mu v rámci medicíny věnuje velká pozornost. Jako klíčová se jeví oblast vytváření a zlepšování vztahů, jak v rodinách, tak i v nemocnicích a jiných sociálních a zdravotních zařízeních.
Sociální problematice dětí s handicapem se pak věnovali ředitel VOŠ Caritas Mgr. Martin Bednář a předsedkyně občanského sdružení SPOLU Ing. Zdeňka Pospíšilová. Přednášející se také v diskusi zmínili o nedostatečné legislativě, především zákonu o sociálních službách, o problematice osobní asistence, podpoře a integraci osob se zdravotním a mentálním postižením a o aktivizačních a rozvojových programech. Konkrétní příklady z praxe pak zazněly v příspěvku doc. Jana Michalíka z Pedagogické fakulty UP.
Velmi vhodným zakončením konference pak byl příspěvek o pastorační pomoci mentálně postiženým, který přednesl P. Mgr. Jindřich Kotvrda. Spolu s Markem Rychtrem představil hnutí Víra a Světlo, které založil v roce 1971 Jean Vanier. Zdůraznil, že při práci s postiženými můžeme my všichni mnoho získat: uvědomit si důležitost vytvoření času pro člověka, odložit intelektuální masku a odlehčit pocit vlastní důležitosti.

Autor článku: Petr Cekota

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu