Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k pohlavnímu zneužívání


Arcibiskup Jan Graubner zasílá věřícím olomoucké arcidiecéze pastýřský list, ve kterém se zabývá problémem pohlavního zneužívání. Číst se má o nejbližší neděli.

Olomoucký arcibiskup v úvodu připouští, že jde o bolestivý a nezvyklý problém, jehož rozsah a povaha si vyžádaly přípravu a studium. „Zatím jsme měli studijní den vedený odborníky dvakrát pro biskupy a dvakrát pro kněze, připravujeme pěší kající pouť kněží. Pro pastorační pracovníky jsme připravili příručku ‚O domácím násilí‘. Protože máme mnoho zaměstnanců v různých institucích, přepracovali jsme etický kodex Charity a budeme pracovat na vylepšení etických kodexů našich škol, přestože jde o prostředí bezpečnější než ostatní, kde zatím o žádném případu zneužití nevíme,“ shrnuje pak dosavadní kroky české církve v této oblasti.

Česká biskupská konference zřídila k 1. květnu 2019 kontaktní místo na pomoc obětem zneužívání pro osoby, které tvrdí, že byly zneužity jako nezletilé nebo jako zranitelné – tedy ty, kdo byli v době zneužití nemocní, postižení nebo s omezeným chápáním, rozhodováním a schopností se bránit. Kontaktní místo pomoc neposkytuje, ale zprostředkovává, a to pomoc odbornou duchovní, sociální, terapeutickou a psychologickou včetně orientačního právního poradenství. Neslouží ovšem pro příjem oznámení za účelem zahájení církevního procesu proti agresorovi, to je třeba ohlásit generálnímu vikáři.

„Každé sexuální zneužití je třeba odsoudit jako ďábelský hřích. Stane-li se to v církevním prostředí, je to tím bolestnější, zraňuje to jak církev a poškozuje její důvěryhodnost, tak oběti. Proti pachatelům je nutné zakročit jasně,“ shrnuje postoj ke zločinům zneužívání arcibiskup Graubner a zdůrazňuje: „Buďte si jistí, že v naší diecézi se žádný případ nezametá pod koberec, ale řeší se podle státního zákona a církevních směrnic.“

Dává pak věřícím konkrétní rady, co dělat ve vztahu k dětem: vytvářet atmosféru důvěry a bezpečí, všímat si změn v jejich chování a důvěřovat jim, nevychovávat je ke slepé poslušnosti, ale k hledání dobra, zajímat se o to, jak tráví volný čas, modlit se za ně a učit je zdravé sebeúctě. Varuje také před nebezpečím skrytým v moderních technologiích a dodává: „Pokud bude ve farnostech zájem, pomůžeme zorganizovat odborné přednášky pro rodiče o mediální výchově dětí.“

Ke kněžím, na které padá stín hříchů, i když je většina nevinná, je třeba přistupovat otevřeně: vytvářet s nimi farní rodinu, modlit se za ně, neidealizovat je, ale ani nepodezřívat a zbytečně nekritizovat, dávat zpětnou vazbu, nepodporovat důvěrnosti, ale budovat přátelské a radostné společenství. „Jestliže máme podezření na něco nezdravého, je dobré si po klidné úvaze a upřímné modlitbě s knězem promluvit. Pokud domluva nepomůže, je třeba si dle Ježíšových slov přibrat dva svědky, a pokud to nepomůže, jít za představeným,“ připomíná olomoucký arcibiskup evangelní postup.

„Chceme-li dětem nabídnout zdravé prostředí a ochranu, je třeba uzdravit společnost, žít podle ducha, a ne podle těla, být opravdu svobodní od nemravnosti a pornografie, nebýt sebestřednými hledači požitků a příjemností, ale otevřeni skutečné lásce, která slouží a hledá dobro druhých,“ shrnuje pak arcibiskup Graubner a v závěru děkuje všem rodičům, kněžím i různým animátorům a vedoucím programů pro děti za jejich obětavou službu i všem, kdo se aktivně zapojují do pokání, do pomoci obětem i do účinné prevence.

Celé znění listu ve formátu pdf

(gra)

 

Kalendář akcí

«  
  »
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu