Při opravě kostela v Hulíně našli řemeslníci cenné historické archiválie


Plechovou schránku s neznámým obsahem našli řemeslníci pracující na opravě střechy v sanktusníku kostela sv. Václava v Hulíně. Nález ihned předali správci farnosti – P. Jiřímu Kopřivovi, který o něm neprodleně informoval krajské památkáře z odboru kultury Zlínského kraje, starostu města Hulína a krajského radního pro kulturu a památkovou péči Miroslava Kašného.

V pondělí 6. května se zástupci kraje i města sešli na hulínské faře a schránku otevřeli. Byly v ní písemné dokumenty z 18. až 20. století a staré mince.  Veškeré tyto předměty, které jsou majetkem Římskokatolické farnosti Hulín, předal radní Miroslav Kašný společně s vedoucí oddělení památkové péče krajského úřadu Alenou Pospíšilovou řediteli Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavlu Hrubcovi k  odbornému posouzení konzervátory muzea.

Sanktusník je malá věžička umístěná nad kněžištěm kostela. Kostel sv. Václava je románská stavba z počátku 13. století, přestavěná barokně po požáru v roce 1748. Chrám byl znovu vysvěcen v roce 1754.

„V plechové schránce byl v papírovém obalu převázaném provázkem uložen svazek listin – z toho jedna byla datovaná 6. května 1920, a dále svazek poškozených dokumentů, přičemž na jednom z nich byl patrný rok 1795, na jiném datum 1. února 1885, ovšem s ohledem na nebezpečí poškození nebyly tyto listiny blíže zkoumány. Připojeno bylo také deset kusů mincí rozdílné velikosti a různého data – některé z roku 1885,“ popsal obsah zrezivělé plechové krabičky nalezené v sanktusníku farář Jiří Kopřiva.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o cenné archiválie, které vyžadují odbornou analýzu a ošetření, předali jsme tento nález Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a nyní čekáme na posouzení stavu předaných předmětů a písemnou zprávu zpracovanou odbornými restaurátory a konzervátory našeho muzea. Právě proto, že kostel v Hulíně představuje výjimečnou kulturní památku mimořádného významu a střecha byla v havarijním stavu, se Zlínský kraj na opravě kostela v Hulíně významně finančně podílí,“ řekl radní Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči a spolupráci s církvemi.

Nález je událostí i pro město Hulín: „Jsme si vědomi toho, že kostel s farou jsou historicky nejcennějšími objekty, které v Hulíně máme, a oprava těchto památek je pro město velmi důležitá, proto ji také finančně dotujeme významnými částkami. Že se při otevření schránky takto doslova dotkneme historie, je nevšední zážitek,“ potvrdil starosta Roman Hoza.

„Největším překvapením bylo, že nejmladší listina vložená do schránky, byla datována 6. května 1920, tedy přesně před 99 lety ode dne, kdy jsme měli možnost obsah otevřít. Je to zvláštní a nečekaná náhoda, ze které jde mráz po zádech,“ popsala svůj pocit Alena Pospíšilová, vedoucí oddělení památkové péče krajského úřadu.

Helena Mráčková, www.kr-zlinsky.cz

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu