Velehrad navštívili hosté z Makedonie, zajímali se o poutní stezky


Delegaci významných hostů z Makedonie přijal na Velehradě radní Zlínského kraje Jan Pijáček s cílem navázat kontakty důležité pro budování Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, a to v jižní trase směřující do Soluně a do Říma.

Jan Pijáček jednal s nejvyšším představitelem makedonské církve – Jeho Blažeností Stefanem, arcibiskupem ochridským a makedonským, a také s Jeho Excelencí Prof. Giorgem Ivanovem, který v letech 2009-2019 vykonával post prezidenta Makedonie a stále zůstává vlivnou osobností této země. Šlo o vůbec první jednání Zlínského kraje se zástupci Makedonie ohledně možné spolupráce na projektu Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje.

„Tato návštěva se uskutečnila díky našim přátelům z Těrchové, která už je členem naší cyrilometodějské poutní stezky. Hosté z Makedonie právě do Těrchové nyní jedou na oslavy svátku sv. Cyrila a Metoděje. Byla snaha vybrat pro ně místo, které by po cestě mohli navštívit, a tak jsme vybrali Velehrad a připravili pro ně program. S Makedoňany k sobě máme velmi blízko, ačkoliv se to na první pohled nemusí jevit, ale spojuje nás právě odkaz svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Makedonie je země, která má pro nás velký strategický význam při putování směrem na Soluň, případně do Říma. Oba svatí bratři v Makedonii pobývali a cyrilometodějská stezka ve své jižní ose počítá s průchodem přes tuto zemi, takže my doufáme, že se nám v Makedonii podaří nalézt partnery, s nimiž bychom mohli spolupracovat a pokračovat ve značení stezky směrem na jih,“ řekl radní Jan Pijáček zodpovědný za cestovní ruch a dodal: „Toto setkání byla jedinečná příležitost seznámit se s význačnými osobnostmi veřejného i církevního života Makedonie a požádat je, aby nám pomohli hledat v jejich zemi partnery, kteří by byli spolehliví, pracovití a hlavně by se chtěli společně s námi podílet na rozvíjení odkazu sv. Cyrila a Metoděje.“

O přijetí hostů a jejich program se Zlínský kraj postaral ve spolupráci se starostou obce Velehrad Alešem Mergentalem, starostou obce Modrá Miroslavem Kováříkem a správcem velehradské farnosti P. Josefem Čunkem. Makedoňané si s velkým zaujetím prohlédli velehradskou baziliku sv. Cyrila a Metoděje a Nanebevzetí Panny Marie včetně podzemí, v němž je mj. ukryta Zlatá růže darovaná papežem sv. Janem Pavlem II. která dokládá zcela jedinečnou hodnotu velehradského svatostánku (v České republice Zlatou růži vlastní kromě Velehradu jen katedrála sv. Víta na Pražském hradě).  Po pracovním obědě si delegace prohlédla skanzen v Modré, a to s výkladem historika docenta Luďka Galušky, který přiblížil dějiny osídlení lokality kolem dnešního Velehradu dokládající bohatou slovanskou kulturu pocházející z poloviny 8. století.

Jak řekl profesor Gjorge Ivanov, ještě nedávno prezident Makedonské republiky, Česko není pro Makedoňany neznámou zemí. „Máme vás v povědomí díky automobilům Škoda, botům Baťa, letadlům a českým turistům, kteří stále hodně cestují do Ochridu,“ konstatoval.

Jeho Blaženost Stefan – arcibiskup ochridský a makedonský, na otázku, co očekával od návštěvy Velehradu, odpověděl slovy: „To, co jsem čekal, to se už splnilo: Kráčím po půdě, po které kráčeli před dvanácti stoletími svatý Cyril a Metoděj. Mám pocit radosti a vznešenosti. Přišli jsme z krajiny, z níž odešli i svatí bratři a přišli jsme sem do míst, kam přišli také oni. A proto člověk nemůže být lhostejný. Jen když uvážíme, jaký cíl měla jejich cesta - vytvořit dílo pro Boha a pro lidi. A proto jejich dílo žije a bude žít. Jako národy jsme si před Bohem všichni rovni, i jazyky jsou si všechny rovné – to je klíč, kterým otevřeli všechny brány jak při své cestě na Velkou Moravu, tak také na cestě do Říma, kde byly požehnané bohoslužebné knihy přeložené do slovanského jazyka. Chraňme jejich dílo a nezapomínejme, že svatí patří těm národům, kteří je dovedou uctívat. Choďme po jejich cestách!“

Evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje je projekt Zlínského kraje realizovaný zájmovým sdružením stejnojmenného názvu. Záměrem tohoto dlouhodobého projektu je propojit Velehrad, kam roku 863 Cyril s Metodějem přišli hlásat křesťanskou víru slovanským jazykem, vybudovat právní systém a šířit vzdělanost, s dalšími místy v těch zemích, které byly rovněž součástí misie slovanských apoštolů a dodnes se hrdě k cyrilometodějskému odkazu hlásí.  V současné době má Evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje 15 členů ze tří evropských států. Více na www.cyril-methodius.eu

S využitím zprávy Heleny Mráčkové, www.kr-zlinsky.cz

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu