Vítěz nad krizí


Homilie otce arcibiskupa Jana Graubnera při Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.

Největší krize je překonána! Život zvítězil nad smrtí! Mrtvý Kristus žije!

To je poselství Velikonoc pro dnešní dobu, kdy ze všech stran slyšíme mluvit o světové hospodářské krizi. Politici a ekonomové hledají rychlá řešení. Někteří hledají radu v historii, protože krize byla už vícekrát překonána. Jiní hledají kořeny krize a zjišťují, že ekonomický problém je jen plodem krize morální, že k ozdravění nebude třeba nalévat státní peníze do bank, průmyslu nebo obchodu a dělat dluhy dalším generacím, ale že je třeba se vrátit k pravdě, skromnosti a poctivosti, k lásce místo sobectví... Už v roce 1932 napsal Tomáš Baťa: To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek... musíme učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.

Poctivé řešení problému začíná u kořene. Je třeba odstranit mravní bídu a naučit se ctnosti. Je potřeba duchovního uzdravení. Jak zvítězit nad hříchem? Právě dnes oslavujeme Kristovo vítězství nad hříchem a jeho mocí. Ježíš zvítězil nad hříchem, proto zvítězil i nad smrtí, která je důsledkem hříchu. Právě dnes nám Bůh ukázal svou moc, když vzkřísil svého Syna, Krista Ježíše, toho, který miloval až k smrti, který netoužil po ničem, jen po naplnění vůle svého Otce. K účasti na Kristově vítězství jsme pozváni všichni. On nabízí nový život všem, kteří se s ním sjednotí. Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu, říká Písmo. Ten, který vítězně překonal nejtěžší krizi - vlastní smrt, má řešení i pro nás.

Jeho vítězná cesta začíná v Bohu a vede k němu. On vyšel od Otce jako projev lásky k člověku. Nikdy se neodchýlil od Otcovy vůle. Lidem prokazoval dobro slovem i skutkem, pomáhal, odpouštěl, pro každého měl porozumění. Ke zlu byl však nekompromisní, pokušení odmítl kategoricky, ďáblu se vzepřel. Proto mohl zvítězit. Jasně rozlišoval hřích od hříšníka. Hřích odsoudil, ale nad hříšníkem se smiloval.

Podobná musí být i naše cesta, má-li vést k vítězství. I k charakteristice naší cesty patří radikalita. Ne falešná tolerance dnes tak často vychvalovaná. Tolerance není žádná křesťanská ctnost. Snášejte se navzájem v lásce, jak radí svatý Pavel, to ano, ale ne lhostejnost ke zlu, či kompromisy se zlem, ne nezájem o spásu druhých a společné dobro. Pro dobro je třeba se plně nasadit, jak to udělal Kristus, i za cenu vlastní oběti. Kdo toleruje mravní zlo, spolupracuje s ním a dělá s ním kompromisy nemůže nad ním zvítězit.

Žijeme ve svobodném světě, kde je mnohost názorů i kultur, ale to neznamená, že katolíci mají ze slušnosti mlčet o mravních otázkách, když předpokládají, že jiní nebudou souhlasit. Zdravá demokracie vyžaduje zaujatou mravní debatu - jinak nepřežije. Skutečný pluralismus vyžaduje, aby lidé silné víry vyjadřovali své přesvědčení na veřejnosti: pokojně, v souladu s právem a vzájemným respektem, ale energicky a bez komplexů, říká arcibiskup Chaput z Denveru. To nás ovšem připraví o pohodlný klid. Ale Kristus se nebál narušit hřbitovní klid, když zmrtvýchvstáním udělal takový rozruch.

Poselství velikonočního rána nám nedovolí lhostejný klid, na to je dnešní událost příliš veliká. Marie Magdalena, když viděla, že je kámen od hrobu odvalen, běžela k Šimonu Petrovi a k Janovi, aby jim to sdělila. Učedníci pak běželi ke hrobu, aby se přesvědčili. Ta zpráva se hned roznesla po celém městě a brzy i do celého světa. Klid smrti je pryč, lidé běží, zpráva letí a s ní roste i naděje.

Všichni křesťané, kteří dnes slaví Kristovo vzkříšení, mají klíčovou informaci pro řešení problémů světa a to jak těch spojených s ekonomickou a morální krizí, tak problému lidského štěstí a to v nynějším čase i na věčnosti. Nechat si dnešní poselství jen pro sebe není možné. Svět na ně čeká. Je třeba k němu běžet jako Magdalena, Petr, či Jan. Svět potřebuje naše svědectví o Kristu, s nímž je možné zvítězit nad hříchem i každou krizí. My křesťané jsme za svět zodpovědní proto, že jsme dostali klíč, který svět hledá. Je na nás, abychom našli způsob sdělení.

Řešení je v Kristu. Kristus žije! Kristus je vítězem! Vsadit na Krista se vyplatí, ale vyžaduje to opravdové přijetí Krista do každodenního života, vyžaduje to žít jinak než žije svět padající do krize, vyžaduje to žít novým životem, životem Kristovým. Pak přijdou plody. Může nám někdo dát víc než dává Kristus? Je krásné žít Boží život.

 

 

Kalendář akcí

«  
  »
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu