Vychází výroční zpráva arcidiecéze za rok 2018, k dispozici je také on-line


Informace o důležitých událostech uplynulého roku, statistiky ze života olomoucké arcidiecéze i přehled jejího hospodaření nabízí výroční zpráva za rok 2018, která byla v tomto týdnu publikována.

„Diecéze je velká duchovní rodina a v rodině se často vzpomíná a povídá o tom, co dělají další příbuzní, protože informace pomáhají vytvářet vztahy a upevňovat společenství,“ píše v úvodu dokumentu arcibiskup Jan Graubner a dodává, že v něm četba zprávy probouzí vděčnost Bohu i lidem. „Děkuji také všem spolupracovníkům a dobrovolníkům, štědrým sponzorům i drobným dárcům, bez nichž by to všechno nebylo možné. Především však děkuji všem, kteří přijímají Boží slovo do svého života a vydávají svědectví evangeliu svými skutky a postoji, kteří nechají v sobě působit Boha a mají tak podíl na uzdravování společnosti a vytváření civilizace lásky a kultury života,“ píše také.

Dvaapadesátistránkový dokument nabízí základní údaje o olomoucké arcidiecézi. Zmiňuje mimo jiné, že v roce 2018 k ní přináleželo 226 kněží a působilo zde 29 řeholních řádů a společenství. Nedělních bohoslužeb se pravidelně účastnilo téměř 86 tisíc věřících, bylo uděleno přes 4,7 tisíce křtů, více než 1,4 tisíc osob přijalo svátost biřmování, téměř 2,5 tisíce jich poprvé přistoupilo ke svatému přijímání a před zástupcem církve bylo uzavřeno 1,3 tisíce sňatků.

Kronika minulého roku zachycuje významné události, jako pouť s ostatky sv. Markéty do rakouského Marcheggu, setkání křesťanských podnikatelů nebo mezinárodní konferenci o charitní službě. Oddíl věnovaný pastoraci pak zmiňuje mimo jiné Světové setkání rodin v Dublinu nebo otevření učiliště zaměřeného na lesnictví a zemědělství.

Samostatné kapitoly postihují novinky v oblasti Charity i kultury a v oddílu věnovaném hospodaření se lze dočíst, že arcibiskupství a jemu podřízené farnosti společně hospodařily s příjmy ve výši 895 mil. Kč a výdaje dosáhly 825 mil. Kč. Výroční zprávu lze najít na této stránce.

(gra)

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu