Zástupci olomouckých institucí otevřeli problematiku bezdomovectví u kulatého stolu


V úterý 13. srpna se na půdě Charity Olomouc setkali olomoucký arcibiskup Jan Graubner, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, primátor Statutárního města Olomouc Miroslav Žbánek, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt, ředitel Charity Olomouc Petr Prinz a vedoucí střediska Samaritán Alexandr Dvořák, aby se společně zaměřili na palčivý problém bezdomovectví v olomouckém regionu.

Myšlenka setkat se nad tímto tématem vzešla z posledního jednání zástupců Charity s primátorem města Olomouc Miroslavem Žbánkem. „Chtěl bych upozornit na to, že Charita není zdrojem problémů, ale součástí jejich řešení. Všichni vnímáme, že problém nepřináší jen umístění sídla této organizace, to by bylo zjednodušování. Nastolené problémy musíme vyřešit všichni společně. Jsem rád, že se můžeme seznámit i s podstatou poskytovaných služeb pro lidi bez domova, protože mají svůj význam i pro ostatní obyvatele města,“ uvedl primátor Miroslav Žbánek.

„Negativní projevy bezdomovectví v ulicích jsou jen špičkou ledovce,“ říká Petr Prinz

Skutečné jádro problému leží podle Petra Prinze mnohem hlouběji, než jak je vnímáno veřejností. „Veřejnost většinou ztotožňuje lidi bez domova s některou skupinkou nevhodně se chovajících lidí působících veřejným pohoršením či dopouštějících se přestupků, jako je například znečišťování veřejného prostranství či obtěžování kolemjdoucích. To je ale zjednodušený pohled, protože to, co je vidět v ulicích, v centru města, je ve skutečnosti pouze špičkou ledovce,“ vysvětluje Petr Prinz.

Alexandr Dvořák, vedoucí střediska Samaritán doplňuje, že tato skutečnost se dá opřít o čísla: „Pokud bychom vyčíslili, kolik lidí bez domova chovajících se společensky nepřijatelným způsobem veřejnost sleduje, došli bychom k číslu 50 – 60 lidí pohybujících na trase od centra po nádraží.“ Jde tak pouze o 5 procent z celkového fyzického počtu 1000 lidí, kteří za 1 rok navštíví nízkoprahové denní centrum.

Charita jako nástroj pro prevenci a motivování lidí ke změnám

Středisko Samaritán se věnuje širokému spektru lidí bez zázemí využívajících služby od nízkoprahového denního centra, terénní služby, noclehárnu, azylový dům až po sociální bydlení, což dokresluje celou škálu Charitou poskytovaných služeb se zaměřením na prevenci bezdomovectví. „Stále hledáme východiska, která by měla dopad na řešení této problematiky a přinesla kýžený efekt. Pokud bychom to po celou dobu už v minulosti nedělali, Olomouc by v dnešní době pocítila bezdomovectví jako mnohem palčivější problém,“ sdělil ředitel Charity Olomouc.

Ordinace pro lidi v nouzi ošetří za rok stovku lidí s parazitárními onemocněními

Provoz ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova je nejen účinnou prevencí pro společnost, ale výrazně přispívá i k šetření finančních prostředků, především urgentu FNOL, léčeben a ordinací praktických lékařů. Jen za první polovinu roku 2019 proběhl v ordinaci pro lidi v nouzi 91x boj s parazity (odvšivení, svrab), to znamená do konce roku cca 200x. Za první polovinu roku 2019 proběhly 576x převazy většinou chronických problémů dolních končetin – bércové vředy, omrzliny aj. V roce 2018 využívalo služby ordinace 547 fyzických osob, celkem proběhlo 3950 ošetření. K poslednímu červenci je v ordinaci registrováno 580 fyzických osob. "Město nás podporuje finančně, bez jeho podpory bychom ordinaci nemohli provozovat,“ doplňuje Alexandr Dvořák.

Pro Charitu je velkým problémem, když má situaci řešit v současných pro neziskovou organizaci ne právě příznivých podmínkách. Z toho důvodu vítá každou snahu o pozitivní posun v této oblasti. „Když chybí zdroje, tak je to těžké. Vážíme si podpory města a kraje, které hledají způsoby, jak tyto služby nastavit tak, aby byl nežádoucí dopad na veřejnost minimální. Jsme ochotni se s městem pustit do nových aktivit a hledat pracovní zapojení pro klienty našich služeb, protože smysluplná práce není pro lidi bez domova trestem, ale naopak náplní, která jim vrací důstojnost,“ uzavírá ředitel Charity Olomouc Petr Prinz.

Eva Štefková, Charita Olomouc

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu