Antonín Cyril Stojan


10. / 64. Antonín Cyril Stojan

1921–1923

Narodil se 22. května 1851 v Beňově u Přerova. Nižší gymnázium studoval v Příboře, vyšší pak v Kroměříži. Po studiu bohosloví byl 5. července 1876 vysvěcen na kněze.

Jako kněz působil všude vzorně, věren svému heslu „Buď můj život jedna Boží chvála!“ Chtěl být všem vším a dovedl přitom úplně zapomínat na sebe. Již v Příboře rozvinul své životní snahy pro zvelebení Velehradu a rozkvět Hostýna. Zahájil tuto akci – kromě novinových zpráv, schůzí a přednášek – velehradskou loterií, která vyzněla velmi úspěšně. Když papež Lev XIII. vydal nezapomenutelnou encykliku Grande munus, zorganizoval Stojan slovanskou pouť do Říma.

Jubilejní oslavy cyrilometodějské roku 1885 měly v něm hlavního iniciátora. Téhož roku založil spolek Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, jemuž věnoval všechnu svou lásku. Úkolem spolku měla být práce a modlitba ve prospěch sjednocení Slovanů ve víře. Stojanovým nemalým přičiněním nabyl spolek značného významu. Stal se také propagátorem vědeckých velehradských sjezdů unionistických, jejichž práci pro jednotu křesťanů vyzvedli později papežové Jan XXIII. i Pavel VI. K rozvoji obou myšlenek zařídil Stojan vydávání časopisu Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, jakož i – s dr. Podlahou – vědeckých časopisů Litterae Slavorum teologicae a později Acta Academiae Velehradensis.

Pro své národní vystupování, hlavně však pro zřízení českého gymnázia v Příboře, byl na nátlak vlády přeložen za administrátora do Veřovic. Po krátkém pobytu na tomto místě působil jako exposita ve Svébohově. 27. listopadu 1888 byl investován za faráře v Dražovicích.

Ale činnost v jedné farnosti nestačila jeho energii. Roku 1897 vstoupil na politické kolbiště jako poslanec rakouského sněmu a později jako senátor československého Národního shromáždění. Neměl nikdy politických aspirací a nebezpečí s tím spojené se podvolil kvůli péči o sociální otázky; záleželo mu jen na tom, co sloužilo k oslavě Boží a k pomoci bližnímu. Vykonal tolik intervencí, aby pomohl nejubožejším bez rozdílu náboženského přesvědčení, že si touto vysilující prací získal i obdiv nepřátel.

Roku 1895 založil Matici svatohostýnskou a věnoval se rozvoji poutí na tomto místě i stavebnímu rozvoji Hostýna. Od roku 1893 zahájil na Velehradě exerciční činnost. Zbudoval tam Cyrilometodějské družstvo Velehrad k hmotnému zvelebení Velehradu. Životní touhu, mít na Velehradě samostatný exerciční dům, uskutečnil později jako arcibiskup.

9. července 1896 byl promován na doktora teologie. V letech 1907, 1909 a 1911 organizoval pod záštitou kardinála Bauera unionistické sjezdy na Velehradě. Roku 1908 byl jmenován nesídelním kanovníkem olomouckým a proboštem u sv. Mořice v Kroměříži a 27. prosince 1917 byl investován za sídelního kanovníka.

Po rezignaci kardinála Skrbenského se stal kapitulním vikářem. 10. března roku 1921 byl jmenován arcibiskupem olomouckým a 3. dubna téhož roku konsekrován a slavnostně intronizován.

V rozbouřených a pro církev římskokatolickou nepřátelských dobách byl jediný, který svou dobrotou a laskavostí i svou popularitou mohl vyvést církev ze všech těžkostí bez pohromy. Bohoslovecké fakultě vymohl čestný přídomek „Cyrilometodějská“. Napomínal k věrnosti a volal k návratu do církve. Leč mohl tak činit jen něco přes rok, kdy vyčerpán a úplně vysílen zemřel v pověsti svatosti dne 29. září 1923. Pohřben byl v královské kapli na Velehradě.

Byl to muž zbožný, skromný, pokorný, neúnavný v pracích pro čest Boží a ve prospěch bližních až do úplného zapomínání na sebe, štědrý až do krajnosti, plný víry – zkrátka muž Boží. Jeho pohřeb byl masovou náboženskou manifestací. Dal příklad pochopení výzvy Písma „Blaženější je dávat než brát“, která je vyryta i na jeho náhrobku.

V současnosti patří ke služebníkům Božím a arcidiecéze očekává jeho blahořečení, za něž se také modlí.

 

Kalendář akcí

«  
  »
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu