Norské fondy přispívají na restaurování Velehradu


Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje se konečně dočkala po více než 70 letech svojí renesance. K záchraně nejvýznamnějšího moravského poutního místa dojde díky finanční pomoci z Norských fondů.

 

Velehrad: Dne 25. listopadu v 16.00 hod. se uskuteční v kapitulní síni Velehradské baziliky prezentace první etapy restaurování příčné lodi a presbytáře interiéru baziliky Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Úvodní slovo přednese PhDr. Vratislav Nejedlý Csc. z Národního památkového ústavu - ústředního odborného pracoviště v Praze, který vykonává odborný dohled v oblasti restaurování na této národní kulturní památce. Odborné prezentace se ujala restaurátorka RNDr. Milena Nečásková ze společnosti Brandl s.r.o., která se spolu s kolektivem spolupracovníků od samého počátku podílí na velmi náročných restaurátorských průzkumech. Přednáška spolu s prezentací si klade za cíl přiblížení tohoto nelehkého konzervačního a restaurátorského zásahu nejenom odborné, ale i laické veřejnosti, protože uchování kulturní památky evropského rozměru, záchrana tohoto kulturního dědictví s nadnárodním významem je přece věcí nás všech.

 

Na projekt „Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky na Velehradě" byla poskytnuta Ministerstvem financí České republiky dotace z Norských fondů ve výši 542 080 EUR. Tato dotace byla poskytnuta maximálně ve výši 82,71 % z celkových oprávněných výdajů projektu.

Dalšími partnery projektu jsou Zlínský kraj a Diecéze St. Pölten v Rakousku.  Zlínský kraj na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci poskytl Římskokatolické farnosti Velehrad dotaci ve výši 2,8 mil. Kč. Arcidiecéze Wien, arcidiecéze Salzburg, diecéze St. Pölten a farnosti z Maria Dreieichen poskytly finanční podporu ve výši 16 500 EUR za účelem přípravy a realizace renovace baziliky na Velehradě.

 

V případě více informací ohledně přednášky, prosím kontaktujte paní Věru Homoláčovou z Římskokatolické farnosti Velehrad,  tel: 731 402 175, email: v.homolacova@seznam.cz.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Add to calendar

Podzimní festival

podzimni-festiva

 

Jubileum
Rudolfa Jana

 

rudolf-jan

 

Majetkové narovnání
(tzv. restituce)

 

majetkove-narovnani

ehp-fondy

OLDIN

 

Apoštolát modlitby

apostolat-modlitby

 

Hledat

 

WebArchiv - archiv českého webu